Συμφωνία με το κρατίδιο του Βρανδεμβούργου στη Γερμανία υπέγραψε η Advent Technologies Holdings για την προμήθεια συστημάτων κυψελών καυσίμου που λειτουργούν με μεθανόλη. Τα συγκεκριμένα…

Η Meraki Green Development, μια ελληνική εταιρεία ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην παροχή των καλύτερων τεχνολογικών λύσεων στην κατηγορία για την επιτάχυνση της μετάβασης στην πράσινη…

Η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Δήμο Δυτικής Λέσβου, με τα επεξεργασμένα λύματα του χωριού Άντισσα να επαναχρησιμοποιούνται στην άρδευση και υδρολίπανση καλλιεργειών και το…