Σκανάρουν τους ταχυδρομικούς κώδικες, ζυγίζουν τα δέματα και με γρήγορες κινήσεις τα μεταφέρουν και τα τοποθετούν στους ταχυδρομικούς σάκους με τους οποίους θα φτάσουν στους…

Για τις πολλαπλές προκλήσεις ενόψει ενός δύσκολου ενεργειακά χειμώνα, που αναδεικνύουν τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας και των κρίσιμων υποδομών για την ενεργειακή ασφάλεια της…

Τα έργα ΑΠΕ που επελέγησαν βάσει της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2022…