Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ελληνικό μέτρο με εκτιμώμενο προϋπολογισμό ύψους 341 εκατ. ευρώ για τη στήριξη…

Την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ΕΤΜΕΑΡ 2021, ανακοίνωσε ο ΔΑΠΕΕΠ, από την 1/9/2022, για διάστημα ενός μήνα. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του Διαχειριστή αναφέρεται: Η…

Μετά από ένα καταστροφικό καλοκαίρι, κατά το οποίο χιλιάδες εκτάρια ευρωπαϊκών δασών καταστράφηκαν σε δασικές πυρκαγιές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει συνάντηση υψηλού επιπέδου προκειμένου να…