Ολοκληρώθηκαν οι παγκόσμιες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της εμβληματικής συνθήκης για την ανοικτή θάλασσα, η οποία αποσκοπεί στην προστασία των ωκεανών, την αντιμετώπιση της υποβάθμισης…

Εγκαταστάθηκε η νέα μονάδα αφαλάτωσης στην κτιριακή υποδομή του εργοστασίου αφαλάτωσης του Δήμου Νισύρου. Η νέα μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού έχει δυναμικότητα 600κ.μ./μέρα και σκοπός…

Η ΡΑΕ προχώρησε στην προκήρυξη Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με αντικείμενο: «Συμβουλευτική υποστήριξη…

Τέσσερα φορτία LNG προβλέπει το προκαταρκτικό πρόγραμμα εκφορτώσεων του ΔΕΣΦΑ για το μήνα Απρίλιο στη Ρεβυθούσα. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται ένα 147.710 κ.μ. της Μυτιληναίος, ένα 73.855…