Πρόκειται για ορισμένα από τα αποτελέσματα της τελευταίας ετήσιας Έρευνας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για το Κλίμα, η οποία διενεργήθηκε τον Αύγουστο του 2022…

Στο πλαίσιο του έργου ανακύκλωσης γυάλινης συσκευασίας, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) προχώρησε σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων στην υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος…

Το μοντέλο της απευθείας στήριξης των τελικών καταναλωτών, με διαφοροποιημένες, όμως, λύσεις, επέλεξαν τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διπλής…