Μετά την απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων να απορρίψει την προσφυγή της με σκοπό την ανατροπή του αποκλεισμού της συμμετοχής της, στη δεύτερη…

Τα σκήπτρα και το 2022 στη λιανική αγορά αερίου διατήρησαν οι ZeniΘ και Αέριο Αττικής, με εξαίρεση τις πωλήσεις σε βιομηχανικούς καταναλωτές, όπως δείχνουν τα…

Πενήντα τρεις πόλεις από είκοσι μία χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν κληθεί να αναλάβουν πρωτοφανή δράση για το κλίμα, μέσω του προγράμματος NetZeroCities Pilot Cities που διαχειρίζεται…