Εκτενή επιστολή με την οποία εκφράζει τους προβληματισμούς τους σε σχέση με τις προτάσεις των διαχειριστών για τους περιορισμούς έγχυσης σταθμών ΑΠΕ απέστειλε στη ΡΑΕ ο…

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης παρακολούθησης των γεωθερμικών πεδίων της χώρας προχώρησε από τον Ιούνιο του 2020 στην…

Η Νορβηγία στοχεύει να γίνει η πρώτη χώρα που σταματήσει τις πωλήσεις βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μέχρι το 2025, αν και ορισμένοι λένε ότι οι…

Για μία ακόμη ημέρα, η ελληνική χονδρεμπορική αγορά ρεύματος παραμένει η ακριβότερη στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα ενεργειακά χρηματιστήρια. Πάντως καθώς…