Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Νοέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Νοεμβρίου 2021,…

Όλα τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, τα οποία είναι διασυνδεδεμένα με το Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης αποτυπώνονται στον χάρτη που έχει…