Υλοποιώντας με συνέπεια κι αποτελεσματικότητα το συνολικό σχεδιασμό για την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας, η σημερινή Διοίκηση της…

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης» και όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης…

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού για το PCI 3.10.2 – Τμήμα Κύπρου-Ελλάδας (Κρήτη) του Euroasia Interconnector» προχώρησε η εταιρεία Euroasia Interconnector…

Νέα βουτιά καταγράφει το φυσικό αέριο στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας (TTF) που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρώπη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς υποχώρησαν στο…