Οι αποτιμήσεις στον κλάδο της ενέργειας εμφανίζονται πολύ ενδιαφέρουσες για πρώτη φορά εδώ και καιρό, παρά τις συνεχιζόμενες - βραχυπρόθεσμες - μακροοικονομικές απειλές. Τις διαφορές…

Σε διαβούλευση τίθεται η κατάρτιση πρότυπων προδιαγραφών για διαγωνισμούς παραχώρησης με αντικείμενο την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης που περιλαμβάνονται στα Σχέδια…

Συγκρατημένη ήταν η υποδοχή που επιφύλαξαν οι παράγοντες της αγοράς ενέργειας (παραγωγοί και προμηθευτές) στην παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 –με Υπουργική Απόφαση και…