Τα νέα ενεργειακά ευρήματα στην Ανατολική Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο και ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν στην αλλαγή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή…

Την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της βιομηχανίας για τον καλύτερο σχεδιασμό της ενεργειακής μετάβασης και την τιμολόγηση του άνθρακα ανέδειξε…