Έντονη παρουσία στην ανάπτυξη αυτόνομων ρομποτικών συστημάτων φιλοδοξεί να αποκτήσει η Ελλάδα. Προς αυτήν την κατεύθυνση στοχεύει το νεοσύστατο Ινστιτούτο Ρομποτικής, που δημιουργήθηκε στο Ερευνητικό…

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο Σύμβασης-Συμφωνίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), υλοποιεί ένα σημαντικό έργο με τίτλο «Διαχειριστικά…

Την πορεία ωρίμανσης του θεσμικού πλαισίου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ) καθώς και τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της νέας αυτής τεχνολογίας…