ΕΥΔΑΠ: Αύξηση τζίρου και EBITDA, πτώση κερδών το 2016Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 4,6 εκατ. ευρώ στα 328,8 εκατ. ευρώ (+1,4%) εμφάνισε το 2016 η ΕΥΔΑΠ, από 324,2 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν άνοδο κατά 4,2% ή 3,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2015 και διαμορφώθηκαν στα 87,3 εκατ. ευρώ από 83,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά 6,2 εκατ. ευρώ (+14,2%) και διαμορφώθηκαν στα 49,9 εκατ. ευρώ από 43,7 εκατ. ευρώ το 2015.
Παράλληλα, τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 24,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών από 43,7 εκατ. ευρώ το 2015, καταγράφοντας μείωση κατά 44,9%.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία:

«Η χρήση του 2016 επιβεβαίωσε για ακόμη μια χρονιά, την σταθερή και κερδοφόρα πορεία της Εταιρείας ενώ χαρακτηρίστηκε από την έμπρακτη στήριξή της στις ευαίσθητες οικονομικά ομάδες που πλήττονται από την οικονομική κρίση.
Σημαντική επίπτωση στο χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα είχε η αναγνώριση ζημιάς απομείωσης ύψους 18,1 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης της επένδυσης της Εταιρείας σε μετοχές της Τράπεζας Αττικής, καθώς και η αύξηση του φόρου εισοδήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την προηγούμενη χρήση του 2015, η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29%, είχε επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα της χρήσης του 2015 μέσω του αναβαλλόμενου φόρου κατά το ποσό των 10,8 εκατ. ευρώ περίπου.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η ΕΥΔΑΠ θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τη διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού 11.715.000 ευρώ (0,11 ευρώ ανά μετοχή μεικτό)».