Ο Όμιλος των εταιρειών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για την περίοδο 1.1.2017 έως 30.6.2017 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς…

Στις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές, μεταξύ ευρωπαϊκών διυλιστηρίων τοποθετεί η UBS τα Ελληνικά Πετρέλαια και τη Motor Oil. Ο διεθνής χρηματοοικονομικός οίκος με ανάλυση του περιγράφει…