Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα δύο έργα Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού ισχύς 600 kW που είχε δημοπρατήσει ο Δήμος Γόρτυνας με ανάδοχο την ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Η…

Τις θέσεις του επί της δημόσιας διαβούλευσης για την υποχρεωτική φύτευση δέντρων σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς, διατύπωσε ο ΣΕΦ. Μεταξύ άλλων ο Σύνδεσμος ανέδειξε ζητήματα ασφάλειας…

Η MYTILINEOS επιλέχθηκε μετά από διαγωνιστική διαδικασία για τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) οκτώ φωτοβολταϊκών έργων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 490…

O Συνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) δημοσίευσε ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις του Ν.5037/2023 για φωτοβολταϊκά, αυτοκατανάλωση και Ενεργειακές Κοινότητες. Το νέο τοπίο στην…

Την εξαγορά φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 3,5MW, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι εντός του Νομού Αττικής, ολοκλήρωσε η Quest Συμμετοχών, μέσω της 100%…

Ο Δήμος Ελασσόνας προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,…

H WATT+VOLT ανακοινώνει στρατηγική συνεργασία, μέσω κοινοπραξίας, με την Impax Asset Management, για την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων εντός της Ελληνικής επικράτειας. Η…

Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», ανακοινώνει την έναρξη νέου προγράμματος ανάπτυξης Φ/Β σταθμών στη Δυτική Μακεδονία μέσα από  τις «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ…