Την εξαγορά φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 3,5MW, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι εντός του Νομού Αττικής, ολοκλήρωσε η Quest Συμμετοχών, μέσω της 100%…

Ο Δήμος Ελασσόνας προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,…

H WATT+VOLT ανακοινώνει στρατηγική συνεργασία, μέσω κοινοπραξίας, με την Impax Asset Management, για την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων εντός της Ελληνικής επικράτειας. Η…

Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», ανακοινώνει την έναρξη νέου προγράμματος ανάπτυξης Φ/Β σταθμών στη Δυτική Μακεδονία μέσα από  τις «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ…

Να αυξήσει το θετικό περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, με την αδειοδότηση τριών φωτοβολταϊκών σταθμών υπό το καθεστώς του net metering, όπως και με την ουσιαστική εξοικονόμηση…

Η “Quest Συμμετοχών Α.Ε.” ανακοίνωσε ότι μέσω των 100% έμμεσων θυγατρικών της εταιρειών «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ ΜΑΕ» και «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ ΜΑΕ»,…

Η National Energy ανακοίνωσε την σύναψη Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ με την Τράπεζα Πειραιώς, αναφορικά με την χρηματοδότηση του σχεδιασμού, προμήθειας και…

Υπεγράφη η σύμβαση για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σταθμών της πράξης Net Metering σε αντλιοστάσια ύδρευσης του Δήμου Πρεσπών στις κοινότητες Ψαράδων και Πλατέως. Σύμφωνα με…