Επιβραδύνεται η πρόοδος για τη βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην πρόσφατη παγκόσμια έρευνα της EY, Sustainable Value Study, με τη μείωση των…

Την Πέμπτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική του θέση σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για την έγκριση τύπου και την ρύθμιση της αγοράς…

Η βιομηχανία είναι ο παραγωγικός πυρήνας και ο πυλώνας ανθεκτικότητας κάθε σύγχρονης οικονομίας, με πολύ-επίπεδα οφέλη για όλη την κοινωνία. Σε ένα κόσμο που αλλάζει…

Η Κομισιόν πρότεινε χθες μέτρα για να καταστούν οι εμπορευματικές μεταφορές πιο αποτελεσματικές και πιο βιώσιμες, με τη βελτίωση της διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών, την…

Σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση ReFuelEU Aviation για τη μείωση των εκπομπών των αεροπλάνων κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.…