Όπως αναφέρεται στις καταστάσεις εννεαμήνου του ομίλου Μότορ Όιλ, το τίμημα για την εξαγορά του 90% της NRG διαμορφώθηκε στα 16,65 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της NRG κατά την εξαγορά ήταν 2,68 εκ. ευρώ η τελική ταμειακή εκροή του ομίλου, ήταν 13,97 εκ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, η αποτίμηση των 16,65 εκ. ευρώ για το 90% οδηγεί σε αξία 18,5 εκ. ευρώ για το 100% της εταιρείας η οποία σύμφωνα με το δελτίο Σεπτεμβρίου του ενεργειακού χρηματιστηρίου είχε μερίδιο αγοράς 1,35% και βρισκόταν στην 6η θέση της αγοράς.
Την ίδια ώρα η αγορά προμήθειας χωρίζεται σε 3 κατηγορίες εταιρειών: τις πρώτες τρεις καθετοποιημένες εταιρείες (Ήρων, Μυτιληναίος, Elpedison) με μερίδια αγοράς πάνω από 3%, τις επόμενες 4 εταιρείες προμήθειας  (Watt & Volt, Voltera, NRG, ΕΛΤΑ) με μερίδια πάνω από 1% και τις εταιρείες με μερίδιο κάτω από 1% (ΚΕΝ, Volton, ΕΠΑ Αττικής, Zeniθ).