Με βασικό στόχο την ορθολογική διαχείριση του νερού και την αναβάθμιση της στρατηγικής αειφόρου διαχείρισης των υδάτων, η ΕΥΔΑΠ και ο Δήμος Αθηναίων υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας με στόχο τη δημόσια διαχείριση του νερού.
Οι δύο πλευρές ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αναδείξουν τη σημασία του νερού ως πολύτιμου αγαθού καθώς βασικός άξονας των ενεργειών της ΕΥΔΑΠ παραμένει η απρόσκοπτη πρόσβαση των καταναλωτών στο πόσιμο νερό.
Αντικείμενο του συμφώνου αποτελεί η καταγραφή και κατανόηση του «Γαλάζιου Αποτυπώματος» του Δήμου Αθηναίων. Το Γαλάζιο Αποτύπωμα (Blue Water Footprint) είναι ένας σύνθετος δείκτης, που περιγράφει την κατανάλωση τόσο του επιφανειακού όσο και του υπόγειου νερού και περιλαμβάνει ποσοτικά, ποιοτικά, γεωγραφικά και χρονικά στοιχεία. Ο δείκτης αυτός θα υποστηρίξει το Δήμο Αθηναίων στη διερεύνηση και καταγραφή της χρήσης του νερού, για κάθε υπηρεσία που παρέχει, δίνοντας έτσι χρήσιμες πληροφορίες για την αειφόρο διαχείριση των υδάτων.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας, θα τοποθετηθούν δημόσιες βρύσες σε τρία κεντρικά σημεία της Αθήνας και θα διερευνηθεί η αξιοποίηση του Αδριάνειου Υδραγωγείου, που βρίσκεται στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι.
Με αφορμή την υπογραφή, ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος δήλωσε: «H ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής ευθύνης της, στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών της Αθήνας, ενώ παράλληλα αποτελεί για αυτήν προτεραιότητα η μέγιστη απόδοση του ευαίσθητου πόρου, που είναι το νερό, στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος. H εταιρεία μας, επενδύει στην κατεύθυνση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, θέτοντας παράλληλα τα αποτελέσματα της προόδου της τεχνολογίας στην υπηρεσία των πολιτών. Το σύμφωνο συνεργασίας αποτελεί το πρώτο βήμα καταγραφής και κατανόησης του «Γαλάζιου Αποτυπώματος» της πόλης. Θα συνεχίσουμε και με τους άλλους δήμους της Αττικής».
Η συνεργασία της ΕΥΔΑΠ με το Δήμο Αθηναίων εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και τη στροφή που επιχειρείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νερό βρύσης.
 Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προωθεί την ασφάλεια, την αναβάθμιση των υποδομών, την εντατικοποίηση ελέγχων αλλά και την ενημέρωση των πολιτών για την ποιότητα του πόσιμου νερού στον τόπο διαμονής τους και τα πλεονεκτήματα της επιστροφής στο νερό της βρύσης.
Για τους κατοίκους της Αθήνας αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η ΕΥΔΑΠ καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της επενδύει σε υποδομές και ελέγχους λαμβάνοντας «βαθμό 10» στην ευρωπαϊκή κατάταξη.
Πόσιμο νερό για όλους με χαμηλές χρεώσεις
Ωστόσο, η ΕΥΔΑΠ δεν φροντίζει μόνο για την ποιότητα του νερού που πίνουμε. Έχοντας γνώση της σημασίας του νερού ως βασικού αγαθού για την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης ειδικών τιμολογίων όπως είναι το Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο (ΕΕΤ), το Επαγγελματικό Τιμολόγιο, το Τιμολόγιο Πολυτέκνων κλπ. Στο πλαίσιο αυτό δεν πρέπει να αγνοείται ότι και τα συμβατικά τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ είναι από τα πιο οικονομικά, προσφέροντας την ευκαιρία σε όλους τους καταναλωτές να καλύψουν πλήρως και χωρίς άγχος τις ανάγκες τους.