Σε νέα ερευνητική γεώτρηση στο βόρειο τμήμα του πεδίου Karish, στα ανοικτά του Ισραήλ, προχωρά η Energean Oil & Gas, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Η γεώτρηση αναμένεται να ξεκινήσει πριν τα τέλη Μαρτίου του 2019, με την επιφύλαξη των αναγκαίων αδειοδοτήσεων. Με την απόφασή της αυτή, η Energean εξασκεί το δικαίωμά της για την πρώτη από τις συνολικά επτά προαιρετικές γεωτρήσεις που περιλαμβάνονται στη σύμβαση με τη Stena Drilling.
Σύμφωνα με την εταιρεία, το βόρειο τμήμα του πεδίου Karish βρίσκεται εντός της παραχώρησης της εταιρείας στο συγκεκριμένο πεδίο και η γεώτρηση σε αυτό θα πραγματοποιηθεί αμέσως πριν από τις τρεις παραγωγικές στον παρακείμενο κύριο τομέα του Karish, έργο που αποτελεί τη ναυαρχίδα της εταιρείας στον τομέα της ανάπτυξης πεδίων φυσικού αερίου.
«Θεωρούμε τον βόρειο τομέα του Karish ως μια ελκυστική ευκαιρία για την έρευνα αερίου κοντά στο κυρίως πεδίο. Η γεώτρηση στο βόρειο τομέα θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική ώθηση παράλληλα με την τρέχουσα ανάπτυξή μας στο πεδίο Karish, για την οποία έχουμε ήδη υπογράψει 12 συμβόλαια φυσικού αερίου και έχουμε εξασφαλίσει παραγωγή 4,2 δισ. κυβικών μέτρων αερίου ετησίως για μία μέση περίοδο 16 ετών», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean Oil & Gas, κ. Μαθιός Ρήγας. Στόχος της ερευνητικής γεώτρησης είναι να προσδιορίσει επιπλέον εύκολα εμπορευματοποιήσιμους πόρους στην περιοχή, συμπλήρωσε.
Το μεικτό κόστος των γεωτρήσεων αναμένεται να ανέλθει σε $ 15.000.000 – 25.000.000. Σύμφωνα με όσα επεσήμανε η Energean, η απόφαση για τη γεώτρηση στο βόρειο τομέα του Karish εντάσσεται στη στρατηγική ερευνών της Energean, η οποία θέτει ως προτεραιότητα τις έρευνες κοντά στα κυρίως πεδία, όπου τα αποθέματα που ενδεχομένως ανακαλυφθούν μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά γρήγορα και οικονομικά.