Βελτιστοποίηση των καλών πρακτικών που εφαρμόστηκαν στη διάρκεια του Lockdown που επέβαλε η πανδημία του κορωνοϊού τόσο με επενδύσεις σε υποδομές, όσο και σε έργα τεχνολογίας σχεδιάζει για το προσεχές διάστημα η ΕΥΑΘ ΑΕ, όπως επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλός της, Άνθιμος Αμανατίδης, παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το 2019 και καλώντας τους επενδυτές να δώσουν τη θετική ψήφο τους στην Βορειοελλαδική επιχείρηση.
Σημαντικά επικείμενα έργα, όπως είπε, είναι η επισκευή του υδαταγωγού της Αραβησσού, η συντήρηση μεγάλων αγωγών ύδρευσης με σκοπό τη μείωση των διαρροών, η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου στη Δυτική Θεσσαλονίκη και κυρίως η επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, πρόσθεσε, πως «δεδομένων και των συνθηκών που διαμορφώνονται από την υγειονομική κρίση που βιώνουμε, επικεντρωνόμαστε στην προσαρμογή και βελτιστοποίηση των ηλεκτρονικών μας συναλλαγών, με σκοπό την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού και των καταναλωτών μας».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ ΑΕ, Άγις Παπαδόπουλος, είπε πως στόχος της εταιρείας, είναι «να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον καταναλωτή διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του υδατικού οικοσυστήματος, προς όφελος της εταιρείας, των εργαζομένων, των μετόχων της και της τοπικής κοινωνίας της Θεσσαλονίκης».
Παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας το 2019, ο κ. Αμανατίδης τόνισε ότι αυτά «αναδεικνύουν μια επιχείρηση υγιή χρηματοοικονομικά, με σταθερά υψηλή κερδοφορία, ρευστότητα και χωρίς δανειακές υποχρεώσεις».
Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της ΕΥΑΘ ΑΕ ανήλθε το 2019 στα 72,7 εκατ. ευρώ, από 73 εκατ. ευρώ το 2018 (-0,47%). Τα προ φόρων κέρδη σε 20,65 εκατ. ευρώ από 20,95 εκατ. ευρώ (- 1,42%) και τα μετά φόρων κέρδη σε 14,65 εκατ. ευρώ, από 14 εκατ. ευρώ (+4,7%).
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου της ΕΥΑΘ Α.Ε. ανήλθαν το 2019 σε 25,9 εκατ. ευρώ, από 25,5 εκατ. ευρώ το 2018 (+1,75%) και τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώνονταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2019 σε 75,8 εκατ. ευρώ, από 71,6 εκατ. ευρώ την 31/12/2018(+ 5,88%).