Εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας βιολογικού καθαρισμού καθώς και η κατασκευή συμπληρωματικών έργων επέκτασης που αφορούν τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων των οικισμών Μήλου, Τριοβασάλου, Πέρα Τριοβασάλου, Τρυπητής και Αδάμαντα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής Μήλου.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «μετά από επίπονες προσπάθειες ετών, άνοιξε επιτέλους ο δρόμος για τη νόμιμη λειτουργία του υφιστάμενου Βιολογικού (ο οποίος από κατασκευής του στερούνταν Αδειοδότησης) και την κατασκευή νέων έργων που αφορούν την αποχέτευση του Αδάμαντα.
Η Δημοτική Αρχή Μήλου ζήτησε από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών) την άμεση χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου.   Προς ενημέρωσή σας, σύμφωνα με την παράγραφο Ι. α του άρθρου 1 του Π.Δ. 123 /2017 (ΦΕΚ 151/Α/12-10-17) “Αποστολή του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών είναι:
Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων Υποδομής της χώρας”».