Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι η νέα ανάθεση έργου στη Σωληνουργεία Κορίνθου, τον τομέα σωλήνων χάλυβά της, θα υλοποιηθεί με χάλυβα που συνοδεύεται από πιστοποιητικά μειωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂). Η Subsea7, ένας από τους μακροχρόνιους πελάτες της, επέλεξε σε αυτή την ανάθεση την καινοτόμα πρόταση της Σωληνουργεία Κορίνθου που υλοποιείται σε συνεργασία με τον παραγωγό χάλυβα ArcelorMittal.
Η εταιρεία επιλέχθηκε για την κατασκευή και προμήθεια σωλήνων για υποθαλάσσιο έργο στη Βόρεια Θάλασσα χρησιμοποιώντας ελάσματα θερμής έλασης της ArcelorMittal με πιστοποιήσεις XCarb®. Συγκεκριμένα θα παραγάγει 39 χλμ. σωλήνων ευθείας ραφής και διαμέτρου 16 ιντσών με τη μέθοδο υψίσυχνης συγκόλλησης (HFW) για υποθαλάσσια εφαρμογή “Pipe-In-Pipe.”
Η Σωληνουργεία Κορίνθου και η ArcelorMittal προχώρησαν σε συμφωνία για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των σωλήνων που παράγονται, χρησιμοποιώντας πιστοποιητικά μειωμένων εκπομπών CO₂, με στόχο να υποστηρίξουν τους πελάτες τους στη μείωση των έμμεσων εκπομπών τους.
Το XCarb® αποτελεί μια σειρά ευέλικτων λύσεων χάλυβα χαμηλών εκπομπών άνθρακα της ArcelorMittal που βασίζονται σε έργα απαλλαγής άνθρακα που ήδη υλοποιούνται σήμερα. Στα πιστοποιητικά XCarb®, η χρήση ανακυκλωμένου χάλυβα και η ενέργεια από ανανεώσιμες πήγες, δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες να μειώσουν τις εκπομπές Scope 3, ενισχύοντας τη δέσμευσή τους για μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών.
Ο Ηλίας Μπεκίρος, Γενικός Διευθυντής της Σωληνουργεία Κορίνθου, δήλωσε: «Οι συνεργασίες που ενισχύουν τις προσπάθειές μας για μείωση των εκπομπών άνθρακα είναι κρίσιμες για την πορεία προς ένα βιώσιμο μέλλον για όλους. Ο χάλυβας συμβάλλει σημαντικά στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων μας και η συνεργασία με καθιερωμένες εταιρείες που μοιράζονται τις ίδιες αξίες με μας είναι το κλειδί για την προώθηση βιώσιμων λύσεων».