Η ΡΑΑΕΥ προχώρησε στη χορήγηση άδειας παραγωγής στην BLUE SEA POWER για την κατασκευή πλωτού σταθμού παραγωγής ρεύματος με φυσικό αέριο, συνολικής ισχύος 120 MW,…

Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με αντικείμενο την από κοινού εμπορική αξιοποίηση των οπτικών ινών που διατρέχουν τις εναέριες ηλεκτρικές διασυνδέσεις υπερυψηλής τάσης Ελλάδας - Βουλγαρίας, υπέγραψε…

Η 100% Ελληνική Βιομηχανία ΜΕΓΑ αποδεικνύει έμπρακτα την προτεραιότητά της στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, με την υλοποίηση ενός από…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου του δικτύου πρατηρίων καυσίμων της TotalEnergies SE (με έδρα στη…

Η παγκόσμια πρωτοβουλία του FINISH, «Το Νερό είναι στα Χέρια μας» και οι κάτοικοι των Ψαρών κατάφεραν να εξοικονομήσουν 1.525.150 λίτρα νερό σε διάστημα ενός έτους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα…