Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αφορά στον «Προσωρινό Μηχανισμό Επιστροφής Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας» υπεγράφη (31/10) από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας…

Το Τμήμα Ανάλυσης και Μελετών του ΙΕΝΕ εκπόνησε μία Ειδική Έκθεση για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα, στη Σειρά Στρατηγικών Μελετών του Ινστιτούτου. Με τίτλο: «Ο Ρόλος…

Θέμα χρόνου, ίσως και ημερών, είναι να φτάσουν στην ελληνική αγορά οι επιπτώσεις από την επιβολή έκτακτου φόρου στις τράνζιτ ποσότητες φυσικού αερίου που διέρχονται…

Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στα ξενοδοχεία μέσω της προσέλκυσης επισκεπτών και, το πιο σημαντικό, της μείωσης του λειτουργικού κόστους.…