Ο τρόπος με τον οποίο τα θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) επηρεάζουν την πορεία της ποντοπόρου ναυτιλίας είναι το αντικείμενο της νέας μελέτης…

Η Bentley Motors εγκαινίασε ένα νέο υπερσύγχρονο Κέντρο Μηχανολογικών Δοκιμών, λίγες μέρες μετά την επίσημη έγκρισή του από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Οχημάτων της Μεγ. Βρετανίας. Με έδρα τις…

Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως ναυτιλιακού καυσίμου, σηματοδοτεί νέες εξελίξεις στη Ναυτιλία, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η χρήση του νέου καυσίμου…

Η μεγάλη ζήτηση για μέταλλα λόγω των προσπαθειών παγκοσμίως για μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας μπορεί να φτάσει την προσφορά σε οριακά επίπεδα και…