Την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της INTRAKAT με απορρόφηση της εταιρείας «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ» (ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ) ανακοίνωσε η κατασκευστική εταιρεία.…

Αύξηση κύκλου εργασιών σημείωσε ο όμιλος της Τέρνα Ενεργειακή κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο, ενώ η…