Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ανάπτυξη…

Σε διαβούλευση τέθηκε έως τις 5 Ιουλίου 2020, το σχέδιο της πρότασης του Δήμου Κοζάνης για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Δημοτικής…

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, καθ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, συμμετείχε στη διαβούλευση του επικαιροποιημένου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων της Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα, κηρύσσοντας…