Παρά την επιβράδυνση που προκάλεσε ο COVID-19 παγκοσμίως, ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αναμένεται να ανακάμψει σύντομα, καθώς τα κίνητρα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις…

Μακροπρόθεσμη σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου με την ελληνική εταιρεία “Mytilineos”, δήλωσε τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 ότι υπέγραψε η Gazprom Export, ο εξαγωγικός βραχίονας της…

Ο ΑΔΜΗΕ ενημέρωσε ότι στα πλαίσια του 3ετούς πλάνου Συντήρησης Μονάδων Παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 251, παρ. 3 του ΚΔΣ, έχουν δημοσιευτεί τα Προγράμματα Συντήρησης Μονάδων για…