Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πράσινης ανάπτυξης για την Ελλάδα, χαρακτήρισε ο κ. Χατζηδάκης, το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ, που παρουσίασε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, η πολιτική ηγεσία…

Υπογράφηκε η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) και ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας (ΕΚΕ), την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, μεταξύ του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος…

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, συμμετείχε από κοινού με την Blue Sun Automation Limited ως Χρυσός Χορηγός…