Χατζηαργυρίου (ΔΕΔΔΗΕ): Κρίσιμος ο ρόλος των διαχειριστών διανομής στη νέα αγορά ενέργειαςΟι Διαχειριστές Διανομής παίζουν τον κύριο ρόλο στη μετάβαση προς το νέο μοντέλο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το Πακέτο Καθαρής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπογράμμισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Νίκος Χατζηαργυρίου κατά τη διάρκεια της «7ης Ημερίδας ΔΕΔΔΗΕ για Έξυπνα Δίκτυα Διανομής – Smart Grids», την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι προβλεπόμενες επενδύσεις στα Δίκτυα Διανομής για τα επόμενα χρόνια και τα παρεχόμενα κίνητρα στην Ευρώπη και αναπτύχθηκε το θέμα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Επίσης παρουσιάσθηκαν εφαρμογές καινοτόμων τεχνολογιών που έχουν πραγματοποιηθεί από τις Διευθύνσεις του ΔΕΔΔΗΕ στο Δίκτυο Διανομής και αφορούν στη διαχείριση Δικτύων Μέσης Τάσης, στην εισαγωγή γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στην Αττική και σε πιλοτικά έργα λήψης και σύνδεσης γεωγραφικών συντεταγμένων καταναλωτών στην Ξάνθη.

Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν επίσης 4 νέα έργα έρευνας και καινοτομίας (WISEGRID, SHAR-Q, GRIDSOL, ERIGRID) χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα HORIZON2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία συμμετέχει ως εταίρος ο ΔΕΔΔΗΕ, σε συνεργασία με άλλους Διαχειριστές Διανομής, προμηθευτές εξοπλισμού, εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, με αντικείμενο τη μεγάλη διείσδυση της αποκεντρωμένης παραγωγής ΑΠΕ, την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας, τους ενεργούς καταναλωτές, που θα είναι και παραγωγοί, τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς, την ηλεκτροκίνηση, την αποθήκευση και τα «έξυπνα» νησιά, αναφέρεται στην ανακοίνωση.