Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι (ΑΕΠΟ) για το έργο «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 2.996 MW με καύση βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και ενσιρωμάτων» στα 352-353 Αγροτεμάχια Νιγρίτας Δήμου Βισαλτίας Π.Ε. Σερρών, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος.