Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ιωάννη Τσακίρη υπογράφηκε σήμερα από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ, η Πρόσκληση για το έργο  «Κατασκευή – Εκσυγχρονισμός Δικτύων Τηλεθέρμανσης» στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Κοζάνης.
Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι:
 1. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευση – Αποχέτευσης Κοζάνης
 2. Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας
 3. Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Αμύνταιου
Η Δράση, προϋπολογισμού 110 εκ. ευρώ, δίνει λύση σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και αφορά:
α) στην κατασκευή των αγωγών διασύνδεσης της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο σύστημα τηλεθερμάνσεων εντός του ΑΗΣ/ΔΕΗ Καρδιάς, κατασκευή νέου αντλιοστασίου στον ΑΗΣ Καρδιάς και διασύνδεση με τις μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ, μετασκευές αντλιοστασίων τηλεθέρμανσης, αναβάθμιση του  υφιστάμενου λεβητοστασίου αιχμής/εφεδρείας και λοιπές συνοδευτικές εγκαταστάσεις.
β) Λοιπά έργα κατασκευής ή εκσυγχρονισμού δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητάς τους, καθώς και κατασκευή – αναβάθμιση υποδομών συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, με στόχο την ασφάλεια εφοδιασμού των σχετικών συστημάτων σε άλλες περιοχές.
Στις επιλέξιμες ενέργειες της Πρόσκλησης περιλαμβάνονται:
 1. Αγωγοί Μεταφοράς και διασύνδεσης – Δίκτυα Διανομής – Αντλιοστάσια ή και μετασκευές αντλιοστασίων και συνοδευτικές τους εγκαταστάσεις.
 2. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού.
 3. Κατασκευή διάταξης μονάδας επεξεργασίας & παραγωγής αφαλατωμένου νερού ή /και έργου λήψης αυτού από την υπό ανέγερση νέας μονάδας 5 της ΔΕΗ ΑΕ για την πλήρωση του συστήματος αγωγών μεταφοράς & διανομής τηλεθέρμανσης.
 4. Μετασκευές Δ.Ε.Η.
 5. Συνδέσεις με Δίκτυα Κοινής Ωφελείας και διευθέτηση οδέυσεων Ο.Κ.Ω.
 6. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου μέγιστου π/υ 30.000 ευρώ.
 7. Αρχαιολογικές και σωστικές εργασίες (εφόσον απαιτούνται).
 8. Απαλλοτριώσεις – Δουλείες – Αγορές Οικοπέδων.