Τραγικές αναμένονται οι επιπτώσεις στη γεωργία και την κτηνοτροφία λόγω της κλιματικής αλλαγής, επισημαίνει έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.
Οι καλλιέργειες και η κτηνοτροφία αναμένεται να μειωθούν και ενδεχομένως να εγκαταλειφθούν ακόμη και σε περιοχές της Μεσογείου, λόγω των αυξημένων αρνητικών επιπτώσεων από την αλλαγή του κλίματος.
Συνολικά, ο γεωργικός τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να απολέσει έως και το 16% του εισοδήματος, έως το 2050.
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ήδη φαίνονται, καθώς είχαμε μείωση της συγκομιδής προϊόντων και ταυτόχρονα υψηλότερο κόστος παραγωγής. Άμεσα επηρεάζονται οι τιμές, η ποσότητα και η ποιότητα των αγαθών, σε πολλά μέρη της Ευρώπης.
Οι γεωργικές εκτάσεις αντιπροσωπεύουν το 40% της συνολικής γης της ΕΕ.
Η γεωργία, η αλιεία, η κτηνοτροφία και ο βιομηχανικός τομέας που σχετίζεται με τις υπηρεσίες των τροφίμων, προσφέρει πάνω από 44 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ, με τα 22 εκατομμύρια από αυτά να είναι άμεσα συνδεδεμένες θέσεις εργασίας.
Ο γεωργικός τομέας έχει επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Πηγή: gr.euronews.com