Σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, η κ. Ούλρικε Άντρες, διευθύντρια εμπορικών και εξωτερικών θεμάτων της κοινοπραξίας, δήλωσε ότι ο αγωγός ΤΑΡ πρόκειται να καλύψει μελλοντικά το 40% των αναγκών για φυσικό αέριο.
Η ίδια υπογράμμισε ότι «ο ΤΑΡ και ο Νότιος Διάδρομος αποτελούν κλειδί για την ενεργειακή ασφάλεια, τη διαφοροποίηση των πηγών και την απανθρακοποίηση. Τα 10 δις. κ.μ. αερίου που θα μεταφέρει ο ΤΑΡ θα είναι σε θέση να καλύψουν το 40% των αναγκών της Βουλγαρίας, το 1/3 της Ελλάδας και το 12% της Ιταλίας».
Η Άντρες ανέφερε επίσης ότι ο ΤΑΡ επιτρέπει την εισαγωγή ενός καθαρότερου καυσίμου σε μια περιοχή, τη ΝΑ Ευρώπη, η οποία εξαρτάται υπερβολικά από τον άνθρακα. Με τον τρόπο αυτό, θα μειωθούν οι εκπομπές CO² και θα επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι των κρατών.