Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής προς ψήφιση στη Βουλή, προβλέπεται σταδιακή μείωση κατά 50% και 70%, για τα έτη 2019 και 2020 αντίστοιχα, αναφορικά με τη χρέωση προμηθευτή (επιπλέον της μείωσης του 35% που ισχύει ήδη από την 1η Απριλίου 2018).
Οι παραπάνω μειώσεις καθίστανται εφικτές λόγω του ισοσκελισμού του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ) που επιτεύχθηκε κατά το προηγούμενο έτος και του πλεονάσματος που προβλέπεται να εμφανίσει ο λογαριασμός ΑΠΕ κατά τα επόμενα έτη, διατηρώντας, στο εξής, την οικονομική βιωσιμότητά του.
Παράλληλα, προβλέπεται μηχανισμός επιστροφής επιπλέον πλεονασμάτων που τυχόν θα εμφανίσει ο λογαριασμός κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020, μετά το σχηματισμό ενός αποθεματικού ασφαλείας ποσού 70.000.000 ευρώ.