Μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 7 Μαΐου και ώρα 15:00, θα πραγματοποιηθεί τελικά η προγραμματισμένη αρχικά για σήμερα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, η οποία αναβλήθηκε λόγω της κατάληψης στην οποία προέβησαν οι συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ στην Οδό Χαλκοκονδύλη.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΔΕΗ «μετά τη ματαίωση του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, η νέα συνεδρίαση με θέμα τον ορισμό συμβούλων και λοιπά θέματα της αποεπένδυσης, ορίζεται με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, για τη Δευτέρα 7 Μαΐου και ώρα 15:00».