Η ΔΕΗ ανέθεσε στην Τέρνα, έναντι τιμήματος 922.000 ευρώ, τις εργασίες για τη σύνδεση με τη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρισμού της υπό κατασκευή λιγνιτικής μονάδας“Πτολεμαίδα V”.
Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, η παρούσα απόφαση ελήφθη ομόφωνα, και αφορά στην ανάθεση των εργασιών προσωρινής σύνδεσης της γραμμής μεταφοράς 150 kV με την υπό κατασκευή μονάδα για τις ανάγκες δοκιμής και ελέγχου του εξοπλισμού του έργου. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2019.
Αξίξει να σημειωθεί ότι η νέα λιγντική μονάδα στην Πτολεμαίδα θα έχει μικτή ισχυ 660 MW και δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για να καλύψει τις ανάγκες τηλεθέρμανσης της περιοχής.