Για μετά τις εθνικές εκλογές παρατείνεται η λήψη απόφασης για το τι μέλλει γενέσθαι με το διαγωνισμό για την ανάθεση σε ιδιώτες της συντήρησης και λειτουργίας του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της ΕΥΔΑΠ, που εξυπηρετεί περίπου 5 εκατομμύρια πολίτες.
Τον διαγωνισμό, προϋπολογισμού 291 εκατ. ευρώ φρέναρε με πρόσφατη απόφαση του το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από προσφυγή που είχαν καταθέσει φορείς και εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν μετά τις εκλογές, αν δηλαδή θα υπάρξει συμμόρφωση των όρων του διαγωνισμού στο σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ ή θα παραπεμφθεί ο διαγωνισμός στις ελληνικές καλένδες.
Πηγές με γνώση δήλωναν στο capital ότι προς το παρόν ο χρόνος δεν πιέζει, καθώς η συντήρηση και λειτουργία του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος ανήκει στην ΕΥΔΑΠ μέχρι το 2025.
Μέσα στο πλάνο των επιλογών που εξετάζονται δεν αποκλείεται και η παράταση του λειτουργίας και συντήρησης του ΕΥΣ στην ΕΥΔΑΠ πέραν του 2025.
Ο διαγωνισμός είχε περάσει στην Β΄φάση με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου ενώ τα δύο σχήματα που είχαν προκριθεί ήταν η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.-ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΙΝΤΡΑΚΑΤ.
Αντικείμενό του, το σύνολο των παρεχόμενων Υπηρεσιών που αφορούν στη Λειτουργία, Συντήρηση, Επισκευή, Αποκατάσταση των Παγίων που βρίσκονται εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του Ελληνικού Δημοσίου και ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π. και τα οποία χρησιμοποιούνται για την συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά ακατέργαστου νερού από τις πηγές μέχρι την είσοδο των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού (Μ.Ε.Ν.).
Επιπλέον περιλάμβανε, την κατασκευή έργων για τη διασφάλιση της καλής λειτουργικής κατάστασης του ΕΥΣ, καθώς και τα φράγματα και τους ταμιευτήρες Ευήνου, Μόρνου, Μαραθώνα, τη λίμνη Υλίκης, τις γεωτρήσεις Πάρνηθας και Βοιωτικού κάμπου, τα υδραγωγεία, τα δίκτυα μεταφοράς μήκους 400 χιλιομέτρων και τα αντλιοστάσια, που αποτελούν την κύρια υποδομή για την υδροδότηση του λεκανοπεδίου της Αθήνας.
Με την ομόφωνη απόφασή 1886/2022, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο δέχτηκε ότι:
Η παροχή ύδρευσης είναι ένα ενιαίο σύστημα από τις πηγές μέχρι τις βρύσες και ότι η ΕΥΔΑΠ και η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ «αποτελούν ενιαίο λειτουργικό σύστημα».
Το ως άνω «ενιαίο λειτουργικό σύστημα» πληροί τους όρους του Συντάγματος, όπως αυτοί ερμηνεύθηκαν από τις Ολ.ΣτΕ 1906/2014 και 190/2022, δεδομένου ότι αφενός η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αφετέρου η ΕΥΔΑΠ ελέγχεται από το Δημόσιο δια της κατοχής της πλειοψηφίας, τουλάχιστον, του μετοχικού κεφαλαίου από αυτό.
Η έννοια του άρθρου 114 του ν. 4812/2021, «κατά τη σύμφωνη προς το Σύνταγμα ερμηνεία», όπως και του νόμου περί ΣΔΙΤ, δηλ. του ν. 3389/2005, είναι ότι η παραχώρηση με ΣΔΙΤ είναι επιτρεπτή μόνο για την εκτέλεση «συγκεκριμένου κάθε φορά έργου ή την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας» και όχι, όπως εν προκειμένω, «για την εν γένει συντήρηση και λειτουργία του ΕΥΣ στο σύνολό του».

Άρθρο της Ελένης Μπότα, Πηγή: capital.gr