Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντική αύξηση κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), την εβδομάδα που μας πέρασε, βάζοντας τέλος στο σερί τριών εβδομάδων πτωτικής πορείας.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1 Οκτωβρίου και 7 Οκτωβρίου ανήλθε στα €71,63/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 19,22% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €80,73/MWh και στα €64,29/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Τρίτη, 2 Οκτωβρίου, φτάνοντας τα €74,84/MWh.
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η αύξηση της μέσης ΟΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα οφείλεται στη μείωση τόσο της ηλεκτροπαραγωγής των σταθμών ΑΠΕ (-110 GWh ή -41% σε εβδομαδιαίο επίπεδο) όσο και των καθαρών εισαγωγών (-33 GWh ή -41% σε εβδομαδιαίο επίπεδο). Επιπλέον, η μέση ΟΤΣ πήρε την ανιούσα εξαιτίας των υψηλότερων προσφορών έγχυσης των θερμικών μονάδων που ενσωμάτωσαν την αύξηση του κόστους CO² της τελευταίας περιόδου.