Σχέδιο για την διαχείριση δημοτικών και ιδιωτικών δικτύων ύδρευσης εφαρμόζει η ΕΥΔΑΠΈνα διευρυμένο σχέδιο ανάληψης της μακροχρόνιας διαχείρισης των Δημοτικών αλλά και των ιδιωτικών δικτύων ύδρευσης εφαρμόζει η ΕΥΔΑΠ.

Η Εταιρία διαπραγματεύεται την παραλαβή τμημάτων του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, όπως επίσης και περιοχών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Αμαρουσίου. Το ίδιο συμβαίνει και με την περιοχή Άγιος Γεώργιος, η οποία βρίσκεται στον Δήμου Ασπροπύργου.
Επιπλέον, στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκεται το μεγάλο σχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση των μικρών ιδιωτικών δικτύων ύδρευσης σε όλη την Αττική. Σταδιακά, τα μικρά ιδιωτικά δίκτυα παροχής νερού ενσωματώνονται στην κυριότητα της ΕΥΔΑΠ.