Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντική πτώση κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα που μας πέρασε.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 25 Φεβρουαρίου και 3 Μαρτίου ανήλθε στα €67,89/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 4,88% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €79,96/MWh και στα €48,31/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου, φτάνοντας τα €71,25/MWh. 

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η πτώση της μέσης ΟΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα οφείλεται στην αύξηση τόσο της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (+50 GWh ή +30%) όσο και των καθαρών εισαγωγών (+16 GWh ή +8%), αλλά κυρίως στην ενσωμάτωση της μείωσης του CO² στο λιγνιτικό μεταβλητό κόστος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επίδοση των καθαρών εισαγωγών (222 GWh) σε εβδομαδιαίο επίπεδο αποτελεί υψηλό τουλάχιστον 61 εβδομάδων.