Στις προτεραιότητες της ΕΥΔΑΠ οι επενδύσεις σε ΑΠΕΤις δυναμικές επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει στις άμεσες προτεραιότητές της η ΕΥΔΑΠ. Η Εταιρία διαθέτει ήδη μια άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από έναν φωτοβολταϊκό σταθμό, ο οποίος θα έχει εγκατεστημένη ισχύος 1,971 ΜW.

Αυτός ο μεγάλος σταθμός παραγωγής ενέργειας έχει χωροθετηθεί στις εγκαταστάσεις που έχει η ΕΥΔΑΠ στον Δήμο Αχαρνών. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να αποφασιστεί ακόμη και εντός του τρέχοντος έτους. Την ίδια στιγμή, εξετάζεται η δυνατότητα κατασκευής μικρότερων φωτοβολταϊκών μονάδων, οι οποίες θα καλύπτουν σημαντικό μέρος των αναγκών της ΕΥΔΑΠ για ηλεκτρική ενέργεια.