Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντική πτωτική πορεία κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), την περασμένη βδομάδα.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 23 Μαρτίου και 29 Μαρτίου ανήλθε στα €42,34/MWh δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 4,19% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €90,21/MWh και στα €0,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Δευτέρα, 23 Μαρτίου, φτάνοντας τα €48,69/MWh.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η ζήτηση ηλεκτρισμού αυξήθηκε κατά 1,5% σε επίπεδο εβδομάδας, αλλά μειώθηκε κατά περίπου 5%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη εβδομάδα του προηγούμενου έτους.
Οι ΑΠΕ είδαν την παραγωγή τους να σημειώνει πτώση 19% σε εβδομαδιαίο επίπεδο, προσφέροντας στο σύστημα 237 GWh, το οποίο αντιστοιχεί σε μερίδιο 27% στο μίγμα καυσίμου της χώρας. Την πτώση των ΑΠΕ εκμεταλλεύτηκαν οι μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες ανεβάζοντας την παραγωγή τους κατά 84 GWh κάλυψαν το 34% της εβδομαδιαίας ζήτησης.