Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντική άνοδο κατέγραψε, την προηγούμενη εβδομάδα, η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ).
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 10 Ιουνίου και 16 Ιουνίου ανήλθε στα €72,62/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 9,14% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €86,88/MWh και στα €62,58/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Τρίτη, 11 Ιουνίου, φτάνοντας τα €77,70/MWh.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η σημαντική άνοδος της μέσης ΟΤΣ το προηγούμενο επταήμερο οφείλεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση, η οποία ξεπέρασε τη 1 TWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 15 εβδομάδων. Επιπλέον πίεση προς τα πάνω στην μέση ΟΤΣ ασκήθηκε, επίσης, από την πτώση των καθαρών εισαγωγών κατά 50 GWh σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.