Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντική άνοδο κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το προηγούμενο επταήμερο.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 31 Δεκεμβρίου και 6 Ιανουαρίου ανήλθε στα €72,01/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 9,86% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €115,00/MWh και στα €31,50/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου, φτάνοντας τα €81,55/MWh.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η πτώση της θερμοκρασίας οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης (+127 GWh ή +12,5%), η οποία σε συνδυασμό με την μείωση των καθαρών εισαγωγών κατά 48 GWh (ή -30%), αλλά και τη σημαντική άνοδο του μεταβλητού κόστους των λιγνιτικών μονάδων (λόγω αύξησης του CO²) προκάλεσε την αύξηση της μέσης ΟΤΣ σε εβδομαδιαίο επίπεδο.