Σε καθεστώς δημοπράτησης «μπάινει» το αντιπλημμυρικό έργο σε υδατορέματα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για τα έτη 2019 – 2020, με σκοπό την αποτροπή πλημμυρών στην περιοχή.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών εταιρειών λόγω του σημαντικού προϋπολογισμού του, το οποίο υπολογίζεται στα 5 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 4,03 εκατ.ευρώ).
Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου και η αποσφράγιση στις 19 Ιουνίου. Η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.