Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε ανοδικά επίπεδα κινήθηκε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), μετά από δύο συνεχόμενες εβδομάδες πτωτικής πορείας.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 29 Απριλίου και 5 Μαΐου ανήλθε στα €60,83/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 4,18% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €90,04/MWh και στα €4,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Πέμπτη, 2 Μαΐου, φτάνοντας τα €77,01/MWh.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, το γεγονός ότι συνέπεσαν την προηγούμενη εβδομάδα τόσο οι αργίες του Πάσχα όσο και η Πρωτομαγιά οδήγησε τη ζήτηση σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κάτω από 800 GWh.
Επιπλέον, η ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς ΑΠΕ αυξήθηκε, σε σύγκριση με την εβδομάδα 17 (22/4-28/4), φτάνοντας τις 204 GWh, ξεπερνώντας τόσο τη λιγνιτική παραγωγή όσο και την παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου σε εβδομαδιαίο επίπεδο. 
Παρόλα αυτά, η μέση ΟΤΣ κινήθηκε ανοδικά την προηγούμενη εβδομάδα κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης της αύξησης του κόστους των ρύπων στο μεταβλητό κόστος των θερμικών μονάδων που συνέβη με την αλλαγή του μήνα.