Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 15ης Νοεμβρίου 2017 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου, δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.
Όπως αναφέρει σχετικά η Αρχή:
Η ΡΑΕ αναγνωρίζει την ανάγκη επανεξέτασης του ρυθμιστικού πλαισίου για τις απώλειες δικτύου ή/και λήψης ειδικών μέτρων, για την αντιμετώπιση κατ΄ αρχάς του φαινομένου της ρευματοκλοπής και με γενικότερο στόχο τον περιορισμό και τη διατήρηση των απωλειών σε οικονομικά αποτελεσματικά επίπεδα.
Το τρέχον μοντέλο οργάνωσης της αγοράς και συγκεκριμένα το σχήμα εκκαθάρισης συναλλαγών, σύμφωνα με το οποίο το κόστος των απωλειών στο δίκτυο διανομής επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου το ανταγωνιστικό σκέλος του κόστους ενέργειας, καθιστά, όπως γίνεται αντιληπτό, άνευ ουσίας τον καθορισμό άνω ορίου στους συντελεστές προσαύξησης, αν αυτός δεν συνοδεύεται από ανάλογες διαρθρωτικές αλλαγές.
Ότι οι αλλαγές εκείνες που είναι αναγκαίες στη λειτουργία της αγοράς έτσι ώστε να προάγεται η ουσιαστική διαχείριση των απωλειών δεν είναι εφικτό να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στο 2018. Επιπλέον, η ΡΑΕ κρίνει ορθότερο η πιθανότητα μιας τέτοιας προσέγγισης του ζητήματος διαχείρισης των απωλειών, δηλαδή μέσω της αγοράς, να διερευνηθεί στο πλαίσιο της προωθούμενης αναδιοργάνωσης σύμφωνα με το μοντέλο-στόχο.
Πιο άμεσα, η ΡΑΕ σκοπεύει να προσεγγίσει το ζήτημα με παροχή κινήτρου προς τον Διαχειριστή Δικτύου για τη μείωση των απωλειών, συναρτώντας κατά βάση μέρος του ρυθμιζόμενου εσόδου του Διαχειριστή με το παρατηρούμενο επίπεδο απωλειών ενέργειας στο Δίκτυο.
Η σύνδεση του ρυθμιζόμενου εσόδου με την απόδοση του Διαχειριστή προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου σε σχέση τόσο με τις απώλειες όσο και με την ποιότητα υπηρεσιών, ενώ η μη εμπλοκή του σχήματος με το σύστημα συναλλαγών της αγοράς καθιστά, κατά την άποψη της Αρχής, εφικτή την εφαρμογή του από το 2019.
Σε αυτό το πλαίσιο, εντός των επόμενων μηνών η ΡΑΕ θα επεξεργαστεί και θα διαβουλευτεί με τους συμμετέχοντες της αγοράς επί της διαμόρφωσης, των παραμέτρων και των λεπτομερειών εφαρμογής του εν λόγω σχήματος, με στόχο την ολοκλήρωση και θέσπιση της σχετικής ρύθμισης εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018.

Συμμετέχοντες

1) Ημερομηνία αποστολής: 22.11.2017
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-229005
Αποστολέας: ΕΒΙΚΕΝ
Επιστολή: EBIKEN
2) Ημερομηνία αποστολής: 23.11.2017
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-229012
Αποστολέας: ΔΕΗ
Επιστολή: DEH
3) Ημερομηνία αποστολής: 24.11.2017
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-229050
Αποστολέας: ΕΣΕΠΗΕ
ΕπιστολήESEPHE
4) Ημερομηνία αποστολής: 24.11.2017
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-229051
Αποστολέας: ΕΣΑΗ
ΕπιστολήESAH