Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, άδεια σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 300 MW με 20ετή διάρκεια, έλαβε η Motor Oil μετά την έγκριση σχετικού αιτήματος από την Ρυθμιστική Αρχής Ενέργειας.
Σημειώνεται, ότι η Motor Oil ανήκει κατά 40% στην Petroventure Holdings Limited, κατά 1,5% στην Motor Oil Holdings Ltd, κατά 5.9% στην Doson Investments Company και κατά 52.6% στο Επενδυτικό Κοινό.
Δείτε την απόφαση εδώ