Η ΡΑΕ με απόφασή της προχώρησε στην έγκριση των όρων, των κανόνων και των διαδικασιών διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση, σε μακροχρόνια (ετήσια, μηνιαία) και βραχυχρόνια (ημερήσια) βάση, φυσικών δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές για το έτος 2018, μέσω της διασυνδετικής γραμμής Ελλάδας – Βουλγαρίας.